Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website gocreview.vn của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin bạn vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu và nhằm bảo vệ quyền lợi người truy cập website.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và xây dựng niềm tin cho bạn là điều quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm tới. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân theo Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết nhằm mang lại giá trị cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong thời gian pháp luật quy định. Quý khách truy cập vào website của chúng tôi không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Thu thập thông tin cá nhân

+ Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn muốn nhận được thông tin về sản phẩm mà bạn quan tâm

+ Chúng tôi thu thập thông tin nhằm giải đáp những thắc mắc mà bạn cần trong quá trình đọc bài Review sản phẩm

Điều lệ khác về thông tin cá nhân

+ Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích phát triển và triển cứu thị trường, chi tiết về thông tin sẽ được ẩn mà chỉ thể hiện qua bảng thống kê. Bạn cũng có thể trừ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất thông tin nào chúng tôi cam kết sẽ không chuyển tới bên thứ 3

+ Bạn sẽ nhận được các thông tin mà bạn quan tâm như sản phẩm, thông tin website,… Nếu không muốn nhận những thông báo đó chỉ cần từ chối trong email.

Bảo mật thông tin của bạn

+ Thông tin các nhân của bạn được chứa sau các mạng được bảo mật và chỉ có thể truy cập được bởi một số lượng người có quyền truy cập giới hạn và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.

+ Tất cả các thông tin nhạy cảm mà bạn cung cấp đều được mã hóa thông qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer)

+ Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khi người dùng nhập, trình hoặc truy cập thông tin của họ để duy trì sự an toàn thông tin cá nhân của bạn.

Sử dụng Cookies

+ Chúng tôi không sử dụng Cookie cho mục đích theo dõi.

+ Bạn có thể để máy tính của bạn cảnh báo mỗi khi cookie được gửi đi hoặc có thể tắt tất cả cookie. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt của bạn.

+ Trình duyệt sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được Google cung cấp nhằm mục đích phân tích người sử dụng Website để định hướng và phát triển website sau này. Thông tin sẽ được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Google. Google sẽ sử dụng các thông tin này để đánh giá Website của chúng tôi, lập báo cáo về các cho các nhà khai thác website và cung cấp các dịch vụ liên quan đến internet

+ Người dùng cũng có thể không tham gia sử dụng Cookie Dart bằng cách truy cập chính sách bảo mật của mạng quảng cáo tại:  http://www.google.com.vn/privacy_ads.html

+ Một số đối tác như Google Adsense có thể sử dụng cookie nhằm phục vụ cho việc quảng cáo.